λογισμικό (software)

Θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό των υπολογιστών

PHP 5.3 vs 5.4 vs 5.5: Speed and memory usage

A few months ago, I did some tests regarding the memory usage of PHP 5.4 with and without Xcache, compared to 5.3. You can read the article here. My conclusion at the time is that version 5.4 indeed dropped the memory footprint by a great deal and that by itself is a huge improvement.

This time, I thought of comparing all current major stable branches of PHP, in terms of speed and peak memory usage. So, I'm comparing the latest (as of now) versions of PHP 5.3.27, 5.4.22 and 5.5.6. This time, I'm looking for numbers with regard to speed and peak memory usage, without using any accelerator (like Xcache, APC, etc.).

υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3 (2 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Opera in Linux and problems with accents

Those of you Opera users that have problems with accents in the address and search bars (for example, I couldn't type έ or ά in Greek), in case you have compositing enabled, disable it and restart Opera. Otherwise you can start Opera like this:

opera -noargb

and the problems will go away. This has been an annoying problem for me (I don't remember which version introduced this issue, maybe 10.60) and I was looking forward for a solution. This simply does it.

υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
No votes yet
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

March 31st, 2010: Document Freedom Day

March 31st, 2010 is the Document Freedom Day.

Document Freedom Day

Support open standards. Support open document formats. Support open source software.

Χρήσιμο / Useful: 
No votes yet
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Duke Nukem 3D: A quick 'n' dirty guide to run it under Linux

Do you happen to remember a game called Duke Nukem 3D? Well, it was one of the best games I've ever played. I remember playing it sometime in '97-'98 or '99. It was a DOS game and its requirements were not that high, even for the standards of that period. Duke Nukem Forever was announced to be released sometime in the years that have past, but it never actually made it to the shelves of the computer shops. Wired had an article about the dying of Duke Nukem Forever this week. 3D Realms was the software house behind the game.

Now, let's cut to the chase. You can run Duke Nukem 3D under Windows, Linux or even Mac OS X. There's a nice wrapper called eduke32, that uses the game's original files and runs it under your currently installed OS. I've successfully run it under my 64-bit Gentoo and here's how I did it:

  • Download the eduke32 source and save it under your $HOME directory. If your distribution's PMS already includes a package for it, you are free (and highly recommended) to use that one instead. You will need the SDL library installed, plus the sdl-mixer package. Unpack the source, type make to compile and create a directory somewhere where you will put these files: eduke32 and mapster32 from the eduke32 source folder. There are the executable files of the eduke32 program. Then, you are free to delete the eduke32 source directory.
  • Download the Duke Nukem 3D files from 3D Realm's website. I used the shareware version (1.3d) and it worked fine. Unfortunately, you will need a way to install the game, because the provided files in this page are the installation setup of the game. I successfully installed it using a Windows XP virtual machine in Virtual Box. Then, copy all game files from the installation directory, inside the directory where you copied the eduke32 executables.
  • Run eduke32 from a terminal window. It will look for the duke3d.grp file. When copying the Duke Nukem files from the installed directory, remember to rename DUKE3D.GRP to lowercase (duke3d.grp), otherwise you will probably be presented with an error about a TABLES.DAT file missing or something. eduke32 launches a small GTK window with a few options. Click on Start and you are ready to go!

There's a high resolution graphics pack for Duke Nukem 3D from this duke4net. eduke32 is supposed to support this pack, I haven't tried it though.

One last comment: Duke Nukem 3D was a Game. Modern games today have little to show other than excellent graphics, weapons, etc. Duke Nukem 3D was a game that you played for months, not for 2 or 3 days like today's games...

Happy gaming!

υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
No votes yet
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Digikam-1.0.0 final released!

Digikam 1.0.0 has finally been released. If you are not familiar with Digikam, let me tell you that it's probably the best photos organizer, that comes with an editor with various effects, fixes, etc. and the best of all, is open source (requires KDE 4.x, but that's not a problem I guess ). I always wanted to write a detailed review about it, but the program has many functions that you must learn to use and the time needed for this cannot be easily found. But since we have the final 1.0.0 release now, I'll probably put it in my mid-term TODO list.

Use your favorite Linux package management system to install it, or download the source and compile it yourself.

υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3 (3 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Opera 10 released!

It's here. Today, Opera 10 was released to the public. The press release can be found here.

At first glance, it's faster than the older 9.64. Maybe it's time to write again a comparison between the most widely used browsers, like Firefox, Opera, Chrome and IE ()...

υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3 (1 vote)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Microsoft, Windows, τελικοί χρήστες και άγνοια...

Αφορμή της καταχώρησης αυτής είναι ένα μήνυμα στο φόρουμ του SMF, όπου χρήστης ρωτάει τι πρέπει να κάνει προκειμένου να έχει ελληνικά χωρίς entities στην εγκατάσταση του SMF του, καθώς και συζητήσεις κατά καιρούς με συναδέλφους και η κατάσταση γενικότερα όπως την βλέπω. Λίγο άσχετα όλα τα παραπάνω, αλλά θα εξηγήσω ευθέως.

Χρήσιμο / Useful: 
Average: 5 (2 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Yii web application framework v.1.0.8 has been released!

As the title says. Today, Qiang released v.1.0.8 of Yii as he announced a few days back. This version finally comes with a completed Greek translation of the core messages used by the framework, so with a minor configuration tuning, you can see the messages in Greek.

You can grab the source and the documentation here.

Χρήσιμο / Useful: 
No votes yet
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Greek translation of core messages of the Yii framework

As you might remember, I wrote about the Yii web application framework some time ago. As all projects like this, localization is an important step for the wider adoption of the framework. So, I've finally completed the Greek translation of the Yii core messages (the messages that Yii uses internally for mostly informational purposes). The current version is 1.0.7, but tomorrow Qiang is expected to release version 1.0.8, which will include the complete translation. There are more to translate, like the user guide, the blog guide, etc., but these are huge...

Stay tuned for more Yii news.

διάφορα / miscellaneous: 
υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
No votes yet
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Benchmark your browser's performance

The other day, a ADSLgr.com forum member posted a link to Peacekeeper, a web page that benchmarks your browser. Test your own benchmark here and see which browser is the fastest.

Χρήσιμο / Useful: 
No votes yet
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - λογισμικό (software)